Kestäviä alueita ja älykyliä yhteisvoimin

Voimme ilolla ilmoittaa, että Energio Finland Oy on solminut aiesopimuksen kahdeksan suomalaisen yrityksen kanssa yhteisyrityksen perustamiseksi, jotta asumista voidaan kehittää kestävämmäksi aiempaa tehokkaammin tulevaisuudessa. 

“Perustettava yhteisyritys ilmentää visiotamme siitä, että alueelliset ja rakenteisiin integroitavat energiaratkaisut tulevat lisääntymään lähitulevaisuudessa merkittävästi” 

Yhteisyritystä perustava konsortio sai juuri rahoituksen 200.000 euron hankkeelle Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta Mynämäen Gadolin Älykylän kehittämiseen. Käynnissä on useita neuvotteluita 10.000-40.000 k-m2 kokoisten aluerakentamishankkeiden aloittamisesta Suomeen ja suunnitelmissa on kestävän asumisen konseptin viennin aloittaminen jo lähivuosina.

ASV Arctic Smart Village Oy, Vastuu Group, Platform Of Trust, Holda Group, Energio, NollaE Oy, KJ-A Arkkitehtitoimisto Oy, SustainaBuild Oy (Ecococon) ja Vuokranet Oy allekirjoittivat aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Tavoiteltava yhteisyritys tarjoaa asuinaluerakentamiseen uudenlaista, hiilineutraalia, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää mallia, jossa elämisen laatu on korkealla tasolla. Samalla konsortio tuo älyteknologian kiinteäksi osaksi asumista. Älyteknologian ansiosta voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä asumisen kustannuksiin, sekä parantaa asumismukavuutta.

Yritysten osaamisalueet täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi alustamainen liiketoimintamalli mahdollistaa yhteistyön niin paikallisten yritysten, kuin suurten yhtiöidenkin kanssa asuinalueiden toteuttamisessa.

Hiilineutraaliksi energiaratkaisuilla

Perustettavalla yhteisyrityksellä tulee olemaan kadehdittavan korkeaa osaamista kestävän asumisen kehittämiseksi. Ekologisten rakennusmateriaalien osalta osaaminen on kansainvälisestikin tunnustettua. Samoin ekologisen arkkitehtisuunnittelun osaaminen. Rakennussuunnittelussa kiinnitetäänkin erityistä huomiota materiaalien kestävyyteen ja ominaisuuksiin. Rakennusten ja alueiden energia- ja kustannustehokkuuden maksimoimiseksi konseptissa hyödynnetään tekoälypohjaista optimointialgoritmia. Kausivarastointiratkaisuilla mahdollistetaan ympärivuotisen lämmitysenergian tarpeen täyttäminen asuinalueella kokonaan aurinkoenergialla. Lämmityskustannukset ovat jopa 25 kertaa maalämpöä edullisemmat.

Asumisen kestävyyteen kuuluu myös sosiaalinen kestävyys. Yhteisöllisyys on tutkitusti toiseksi tärkein asumisen laatua parantava tekijä. Konseptiin kuuluu yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman kasvattamisen tukeminen monella tavalla. Ratkaisut ovat taloudellisia, rakenteellisia, toiminnallisia ja teknisiä, mutta vapaaehtoisuuteen perustuvia.

Yhteisyrityksen perustaminen valmistellaan samanaikaisesti meneillään olevien hankkeiden edetessä. Yhteisyrityksen tuotteita ovat Älykylä® ja Älykortteli™.

Lisätietoja:

Juri Laurila, toimitusjohtaja ASV Arctic Smart Village Oy 040-514 5000, juri.laurila@arctic2020.fi

Lars Albäck, toimitusjohtaja, Vastuu Group 040-503 3672, lars.alback@vastuugroup.fi

Vesa Ilmarinen, Chief Impact Officer, Platform Of Trust 040-508 6447, vesa.ilmarinen@oftrust.net

Vesa Robertsson, toimitusjohtaja, Holda Group & Energio Finland Oy 040-723 1191, vesa.robertsson@energio.fi

Nikolas Salomaa, toimitusjohtaja, NollaE 041-541 5553, nikolas.salomaa@nollae.fi

Kati Juola-Alanen, toimitusjohtaja, KJ-A Arkkitehtitoimisto Oy 040-416 4842, kati@kj-a.fi

Paul Lynch, toimitusjohtaja, SustainaBuild Oy 044-250 9663, puolukka@gmail.com

Markus Grahn, tuotekehittäjä, Vuokranet Oy 040-554 0223, markus.grahn@vuokranet.fi

Jätä kommentti