Energio mukana toimittassa energiajärjestelmää Masalan Ekoälykylään

Päästötön asuminen ja liikkuminen on lähienergian tuotannon avulla mahdollista. Masalan ekolälykylän hankeyhtiö Innodriver Oy on solminut esisopimuksen Suomen johtavan aurinkosähköpuistoja tuottavan Solarigo Systems Oy:n, energiayhtiö Lumme Energia Oy:n, lämpöenergian kausivarastoimiseen erikoistuneen Heliostorage Oy:n sekä energiajärjestelmiä toteuttavan Energio Finland Oy:n kanssa.

Hajautettu lähienergian tuottaminen mahdollistaa päästöttömän asumisen ja liikkumisen. Tähän tavoitteeseen ei ole vielä missään päin Suomea eikä koko Euroopassa päästy.

Esisopimuksen kumppanit haluavat toteuttaa Kirkkonummen Masalassa sijaitsevan Mustikkarinteen Ekoälykylän® asemakaava-alueelle noin 6 hehtaarin 3 MW tehoisen aurinkopuiston, joka tuottaa sähköenergiaa vuositasolla noin 2 500 MWh. Lämpöenergiaa tuotetaan ja varastoidaan maahan Heliostoragen tekniikan avulla myös rakennusten katoilta noin 4 000 MWh. Kylään on hankkeen tavoitteen mukaan tulossa noin 300 asuntoa puurakenteisissa pientaloissa ja 1 000 asukasta, joiden asumiseen ja liikkumiseen tämä päästöttömästi tuotettu energia riittää. Aurinkosähköä riittää myös myytäväksi noin puolen vuoden ajan ja talviaikana sähköä ostetaan markkinoilta. Tuotettu sähköenergia riittää siis vuositasolla kylän asumiskäyttöön ja sähköautojen tarpeeseen. 100 sähköautoa tarvitsee 15 000 km:n ajamiseen yhteensä noin 230 MWh vuodessa. Sähkö ei kylästä lopu.

Ekoälykylä® ja aurinkopuisto sijaitsevat yhdellä 40 hehtaarin kiinteistöllä
Kiinteistö mahdollistaa uusiutuvan hajautetun aurinkoenergian hyödyntämisen asuinrakennusten lämmityksessä ja sähkönhankinnassa teollisessa mittakaavassa taloudellisesti mielekkäällä tavalla. Ekoälykylä® tullaan rakentamaan energiayhteisöksi, jonka asukkaat voivat hyödyntää edullisesti uusiutuvaa aurinkoenergiaa ja saada tarvittavat palvelut energiankäytöstään yhteisön kautta. Ekoälykylästä® tulee lähes energiaomavarainen.

Masalan Ekoälykylä® sijaitsee parhaillaan asemakaavoitettavalla Mustikkarinteen alueella noin 2 kilometrin päässä voimakkaasti kehittyvän Masalan keskustan länsipuolella. Itäpuolella suunnilleen saman matkan päässä taas sijaitsee tunnettu Sundsbergin viihtyisä ja yhteisöllinen asuntoalue.

Ekoälykylän elinkaaren, siis rakentamisen, talojen tuottamisen, sähkö- ja lämpöenergian sekä asukkaiden liikkumisen kasvihuonepäästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi myös tehty. Siihen voi tutustua tämän linkin avulla Issuu-palvelussa.

Kumppanien roolit energiajärjestelmän luomisessa
Innodriver Oy

Ekoälykylähankkeen kehittäminen ja hallinnointi. Yhtiön omistaja Kari Savolainen omistaa myös kyseisen maa-alueen omistavan kiinteistöosakeyhtiön. Savolainen on luvannut lahjoittaa miljoona euroa kylän hyväksi. Tämä käytetään kylätaloon, sähkökäyttöisiin robotisoitaviin busseihin ja yhteiskäyttöisiin sähköautoihin.

Lisätiedot: Kari Savolainen, 0400 440255, kari.savolainen@innodriver.fi, www.ekoalykyla.fi, Ekoälykylän esittelykirja

Solarigo Systems Oy

Solarigo Systems Oy on uusiutuvaa aurinkosähköä tarjoava suomalainen energiayhtiö. Solarigo suunnittelee, toteuttaa ja operoi Ekoälykylän aurinkosähköpuiston pitkäaikaisella palvelusopimuksella.
Lisätiedot: Antti Koskelainen, 040 7267673, antti.koskelainen@solarigo.fi, www.solarigo.fi

Lumme Energia Oy

Lumme Energia Oy on energia-alan uudistaja, joka toimittaa sähköenergiaan liittyviä kokonaisratkaisuja ja luo lisäarvoa asiakkailleen. Lumme Energia tuottaa ekoälykylän energiantoimituksiin ja raportointiin liittyvät palvelut.
Lisätiedot: Tapo Lehtoranta, 050 465 2860 tai tapo.lehtoranta@lumme-energia.fi, www.lumme-energia.fi

Heliostorage Oy

Heliostorage suunnittelee ja valmistaa ja toimittaa ekoälykylän lämpöenergian kausivarastointijärjestelmän, johon kuuluu aurinkokeräimenä toimiva vesikatto, lähes 4 GWh:n lämpövarasto ja sen ohjausjärjestelmä. Masalan ekoälykylää aikaisemmin Heliostorage on toimittanut vastaavan järjestelmän Guangzhou Power Supplylle Kiinaan, Kaustisen Evankeliselle Opistolle ja Finn Spring Oy:lle.

Lisätiedot: Timo Sivula, 045 624 5150, timo.sivula@heliostorage.com, www.heliostorage.com

Energio Finland Oy

Ekoälykylähankkeen energiajärjestelmien asennus, rakenteisiin integroidut ratkaisut ja järjestelmien suunnittelu ovat Espoolaisen uusiutuvaan energiaan erikoistuneen Energion vastuulla.
Lisätiedot: Vesa Robertsson 040 7231191, vesa.robertsson@energio.fi, www.energio.fi

 

Ekoälykylä® on Innodriver Oy:n omistama rekisteröity tavaramerkki

Lähde Innodriver Oy:n tiedote.

Jätä kommentti