Energiayhteisö moninkertaista taloyhtiöiden ja yritysten aurinkosähkön

Taloyhtiö, tai kuka tahansa sähköntuottaja, jolla on useita käyttöpaikkoja samalla sähköliittymällä, kuten esimerkiksi halliosake, kauppakeskus, kampusalue tai maatalouden kiinteistö, voi laajentaa oman sähköntuotantonsa käyttömahdollisuuksia perustamalla energiayhteisön.

Aiemmin kiinteistön omaa voimalaitosta, kuten aurinkopaneeleita, on voitu hyödyntää lähinnä vain kiinteistösähkön kulutukseen. Energiayhteisön avulla voimalan tuotto voidaan nyt hyödyntää myös asuntojen ja liiketilojen tarpeisiin. Käytännössä tämä tapahtuu virtuaalimittaroinnin avulla. Kerron lisää virtuaalimittaroinnista myöhemmin tässä artikkelissa. 

Energiayhteisöpalvelua tarjoavat verkkoyhtiöt. Energiayhteisöpalvelu on jäsenilleen maksuton.

Taloyhtiön katolle asennettuja aurinkopaneeleja. 

Energiayhteisö moninkertaistaa rakennuksen uusiutuvan energian tuottopotentiaalin

Ilman energiayhteisöä, aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan yleensä kiinteistöön  suhteessa kohteen kiinteistösähkönkulutukseen. Tällöin suurin hyöty saavutetaan, kun voimala on mitoitettu niin, että tuotettu sähkö voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon omassa käytössä.

Energiayhteisön ansiosta aurinkosähkön käyttömahdollisuudet laajenevat, ja aurinkopaneelien optimimäärä kasvaa. Tämä vähentää tarvetta ostaa sähköä ulkopuolelta, alentaa aurinkopaneelien investointikustannuksia suhteessa kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin ja lyhentää laitteiston takaisinmaksuaikaa. Lisäksi taloyhtiöt käyttävät ympäristöystävällistä energiaa, mikä voi lisätä asuntojen arvoa kestävien energiaratkaisujen ansiosta.

Energiayhteisö voi koostua vain samalla sähköliittymällä olevista käyttöpaikoista, ja tuotannon yhteenlaskettu nimellisteho ei saa ylittää 1 megavolttiampeeria (MVA).

Esimerkki

Kohteen kiinteistösähkönkulutus 15 000 kWh vuodessa, jolloin ilman energiayhteisöä optimaalinen aurinkopaneelien määrä olisi 14-16 paneelia. 

Kohteen sähkön kokonaiskulutus (esimerkiksi taloyhtiössä asukkaat, halliosakkeessa vuokralaiset yms. yhteenlaskettuna kiinteistösähkön kanssa) on 150 000 kWh, jolloin energiayhteisöllä aurinkopaneelien optimaalinen määrä on noin 80-150 paneelia riippuen kohteen sähkönkulutusprofiilista. 

Samalla kohde pystyi varautumaan tulevan sähköautojen latauspisteiden asennuksen aikaansaamaan kiinteistösähkön kulutuksen kasvamiseen. 

Toisin sanoen, energiayhteisö jopa kymmenkertaisti aurinkosähkön käyttöpotentiaalin. 

Hyvityslaskenta energiayhteisöissä: Tehokasta Energian Jakamista

Hyvityslaskenta on olennainen osa energiayhteisöjen toimintaa, ja se mahdollistaa voimalaitoksen tuotannon laskemisen ja jakamisen jäsenten kesken. Tämä virtuaalinen mittarointiprosessi ei vaadi uusia sähkömittareita energiayhteisön jäsenille, mikä tekee siitä käytännöllisen ja taloudellisesti järkevän ratkaisun.

Hyvityslaskenta voidaan suorittaa kahdella eri tavalla, mutta molemmissa tapauksissa kiinteistön ylijäämätuotanto jaetaan huoneistojen kesken energiayhteisössä sovittujen jakosuhteiden perusteella, yleensä samassa suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita. Jos jakosuhteet poikkeavat tavanomaisesta, ne on kirjattava yhtiöjärjestykseen.

Vaihtoehto 1 (SMA): Taloyhtiö myy käyttämättä jääneen tuotannon

Tämä vaihtoehto mahdollistaa sen, että jos huoneisto ei kykene käyttämään sille osoitettua tuotantoa, käyttämättömästä tuotannosta tulee taloyhtiön omaisuutta, ja se voidaan myydä edelleen valitulle sähköyhtiölle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä, jolloin huoneiston sähkönkulutus on alhainen.

Vaihtoehto 2 (SMB): Huoneistot myyvät käyttämättä jääneen tuotannon päätettyjen jakosuhteiden mukaisesti

Tässä vaihtoehdossa huoneistot voivat myydä käyttämättä jääneen tuotannon päätettyjen jakosuhteiden mukaisesti valitsemalleen sähkönmyyjälle. Tämä edellyttää, että jokainen energiayhteisön jäsen tekee erillisen sopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa ylijäämäsähkön myynnistä.

Jos jostain energiayhteisöön kuuluvasta huoneistosta katkaistaan sähköt, kyseisen osuus siirtyy taloyhtiön myytäväksi.

Molemmilla jakotavoilla enintään 100 kW tuotantolaitteistojen tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotoidaan tuntikohtaisesti ensin sillä käyttöpaikalla, jolla tuotantolaitteisto sijaitsee. Ylijäävää tuotantoa jaetaan sitten energiayhteisön jäsenten kesken sovittujen jakosuhteiden mukaisesti. Myös energiayhteisön jäsenten jaettu tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotoidaan tuntikohtaisesti. Jos tämän jälkeen tuotantoa jää ylimääräiseksi, se myydään valitun mallin mukaisesti.

Tällainen hyvityslaskenta mahdollistaa reilun ja tehokkaan tavan jakaa tuotettua energiaa energiayhteisön jäsenten kesken ja edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä kestävällä tavalla.

Jätä kommentti