Energiaratkaisuja integroidaan osaksi puurakentamisen arkkitehtuuria Mynämäellä

Mynämäellä suunnittelussa olevassa asuinaluehankkeessa tutkitaan ja kehitetään ekologista ja terveellistä rakentamista. Tavoitteena on parantaa puurakentamisen energiatehokkuutta integroimalla energian tuotantoratkaisut kiinteäksi osaksi rakenteita ja kokeilemalla koko alueen kattavia uusia energiaratkaisuja. Ympäristöministeriö myönsi suunnittelusta vastaavalle konsortiolle 80.000 euron avustuksen Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta Gadolin – puutaloalueiden uusi aika -hankkeen toteuttamiseen. Alue toimii myös pilottina uudenlaisen kestävän asuinaluerakentamisen kehittämiseksi.

Puurakentamisen haasteena on verrattain heikko energiatehokkuus. Talojen lämmitys ja asuminen tuottaa jopa 39 % suomalaisten ilmastopäästöistä. Hankkeen tavoitteena on löytää sellainen kokonaisratkaisu, jolla puutalovaltainen asuinalue saadaan täysin energiaomavaraiseksi ja asuminen hiilineutraaliksi.

Hankkeessa kehitetään kokeiluluontoisesti asumisen laatua ja rakennusterveyttä edistävä puurakenteinen kestävän asumisen asuinalue, jossa puurakentamiseen yhdistetään älyteknologia, energiaomavaraisuus ja sosiaalisen pääoman lisääminen. Toteutettavia älyteknologian sovelluksia ovat muun muassa älykäs taloteknologia, rakenteisiin integroidut energiantuotantoratkaisut, uusiutuvan energian tuotanto, energian jakelu ja kausivarastointi, energian aluetason optimointi ja hukkalämmön hyödyntäminen. Näistä sosiaalisen pääoman lisääminen, sekä energian jakelun ja kausivarastoinnin suunnittelu tehdään hankkeen ulkopuolisena työnä hankkeen kanssa samanaikaisesti.

Hanke toteutetaan yhteistyössä

Hankkeen päävastuullisena toimijana toimii Arctic Smart Village Oy, jonka kehittämään Älykylä® -konseptiin alue pohjautuu. Sen lisäksi hankekonsortioon kuuluvat Vastuu Group, Platform Of Trust, Holda Group, Holda Energy Solutions Oy, NollaE Oy, SustainaBuild Oy, Arkkitehtitoimisto KJ-A Oy ja Vuokranet Oy. Myös hankkeen ohjausryhmä on merkittävä. Ohjausryhmässä ovat projektiasiantuntija Simon le Roux Ympäristöministeriöstä, toimitusjohtaja Mikko Nousiainen Green Building Council Finlandista, toimitusjohtaja Miimu Airaksinen Rakennusinsinöörien liitosta, yliasiamies Markku Hedman Rakennustieto RTS:stä, arkkitehtuurin professori Kimmo Lylykangas TalTech Universitystä, asiantuntija Salla Nurminen Sitrasta, toimitusjohtaja Vesa Silfver Motivasta ja toimitusjohtaja Petri Suutarinen Finreim Oy:stä, joka toimii myös Green Building Council Finlandin puheenjohtajana.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii kehittämispäällikkö Petri Kittilä Arctic Smart Village Oy:stä.

Mikä on GADOLIN Älykylä®

 • Osuuskuntapohjainen ryhmärakennuttamishanke
 • 50 asukkaan moderni puutaloalue
 • Rakennusvuosi 2022
 • 1. vaiheessa tavoitteena rakentaa 20 omakotitaloa, 5 minitaloa ja kylätalo
 • Rakennukset ja alue energiaoptimoituja
 • Oma aurinkoenergian tuotanto ja kausivarastointi
 • Alueellinen matalalämpöverkko
 • Sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat ratkaisut
 • Yhteiskäyttöauto ja muut liikkumisen välineet
 • Organisoitu jakamistalous
 • Oma tietoturvallinen dataverkko
Gadolin Älykylä® -hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmalta.
Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun ja ekolgisten materiaalien käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi.

Jätä kommentti