Älyenergiaremontti

Älyenergiaremontti on riippumaton asiantuntijapalvelu, joka yhdistää tekoälyn ja energiaremontin hankesuunnittelun. Tekoäly laskee simuloidulle rakennukselle yli 30000 erilaista toimenpideyhdistelmää. Lopputuloksena syntyy jokaiselle rakennukselle yksilöllinen ja taloudellisesti kannattavin yhdistelmä toimenpiteitä ja niiden mitoitusta, joilla rakennuksen energiankulutus ja energialasku romahtaa murto-osaan alkuperäisestä.

Pyydä tarjous maailman parhaasta energiaremontin hankesuunnitelmasta

Jopa 1,5 miljoonan euron säästöt rakennuksen elinkaarikustannuksessa

Tuhansia vaihtoehtoja, mikä on oikea sinun kiinteistöllesi?

Laittaakko maalämpöpumppu, ilmavesilämpöpumppu, aurinkosähkö, aurinkolämpö vaiko kenties vaihtaa ikkunat? Koostuuko ratkaisu monien ratkaisujen yhteisestä ratkaisusta? Mikä ratkaisu säästää eniten? Onko ratkaisu oikeasti energiatehokas? Oli kyse sitten taloyhtiön energiaremontista, teollisuushallin energiatehokkuustoimenpiteistä tai kauppakeskukseen laitettavasta energiaratkaisusta, vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä on valtava määrä. Yhdistelmiä ja niiden mitoituksia on niin monta, että ihmisen on mahdotonta laskea optimaalinen ratkaisu manuaalisesti.


Jokaiselle rakennukselle on vain yksi optimaalinen yhdistelmä ratkaisuja ja niiden keskinäistä mitoitusta. Älyenergiaremontti laskee sinulle sen.

Optimaalinen ratkaisu on aina kokonaisuus

Optimaalinen ratkaisu muodostuu aina erilaisten toimenpiteiden kokonaisuudesta. Älyenergiaremontissa tekoälyalgoritmi käy läpi yli 30000 erilaista yhdistelmää toimenpiteitä muodostaen jokaiselle rakennukselle taloudellisesti kannattavimman kokonaisratkaisun sekä näiden keskinäisen mitoituksen. Keskimäärin toimenpiteitä on 10-25 per rakennus.

13 syytä miksi älyenergiaremontti

Säästät rahaa

Älyenergiaremontti säästää selvää rahaa. Tekoälyn laskiessa taloudellisesti kannattavimman kokonaisratkaisun, voit olla varma, että ratkaisu säästää rahaa.

Jokainen kohde on yksilöllinen, joskus investointikustannus on hieman kalliimpi kuin yksittäisillä suunnitelluilla ratkaisuilla, mutta säästöt saadaan käyttökustannuksista hyvin nopeasti, joskus puolestaan jo investointikustannus on matalampi kun ratkaisut mitoitetaan oikein.

Esimerkiksi eräässä 60-luvulla rakennetussa taloyhtiössä algoritmin ehdottamien 20:n toimenpiteen investointikustannus oli 27000€ vähemmän kuin alunperin suunniteltu maalämpöjärjestelmä, sillä muiden 19:sta toimenpiteen avulla lämmitystehon tarve putosi niin radikaalisti, että itse maalämpöjärjestelmä maksoi noin 1/3 alkuperäisestä. Elinkaarikustannuksissa puolestaan ero 20 vuoden aikajänteellä alkuperäiseen öljylämmitykseen oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen suunnitelmaan maalämpöön siirtymisestä elinkaarikustannussäästöt olivat noin 600 000€.

Säästät energiaa

Älyenergiaremontin kautta saaduilla toimenpiteillä rakennuksen energian kulutus romahtaa. Samalla romahtaa myös rakennuksen hiilijalanjälki ja energialaskut. Esimerkiksi Joensuulaisessa kerrostalossa ostoenergianmäärä putosi 62,5 prosenttia 144:stä 54:än kWh:n per neliömetri. Energiakustannukset putosivat näin ollen myös yli 60 prosenttia.

Uusimaa Areenan ostoenergiankulutus puolestaan laski lähes 70 prosenttia verrattuna ratkaisuun, joka rakennukseen suunniteltiin rakennusvaiheessa alunperin laitettavan. Merkittävää on myös, että älyenergiaremontin antaman ratkaisun investointikustannukset olivat pienemmät kuin alunperin suunnitellun ratkaisun. Lämmitystehon tarve putosi peräti 81 prosenttia suunnitellusta ratkaisusta ja päästöissä säästetään vuosittain 84 tonnia tavanomaisesti toteutettuihin kohteisiin verrattuna.

Lämmitystehontarve putoaa

Älyenergiaremontin kautta saaduilla toimenpiteillä rakennuksen lämmitystehontarve putoaa merkittävästi. Toteutetuissa kohteissa lämmitystehon tarpeen putoaminen on vaihdellut kohteesta riippuen noin 25-80 prosenttia.

Ratkaisut on mitoitettu oikein

Ratkaisujen keskinäinen mitoittaminen, etenkin jos kokonaisratkaisu sisältää jopa yli 20 ratkaisua, olisi manuaalisesti todella haastavaa. Sitä voisi verrata ilmapallon puristamiseen, eli pienennät yhtä, niin sillä on vaikutus muihin.

Ylimitoitettu ratkaisun osa lisää kustannuksia ja alimitoitettu ratkaisun osa toisaalta kuormittaa kyseistä osaa liikaa ja toisaalta nostaa muiden osien mitoitustarvetta.

Älyenergiaremontissa tekoäly laskee osien optimaalisen mitoituksen automaattisesti.

Säästät luontoa

Pienentynyt energiankulutus, lämmitystehon tarpeen lasku etenkin talvipakkasilla sekä oikein mitoitetut järjestelmät pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä merkittävästi ja näin ollen säästävät luontoa.

Sinun ei tarvitse arvuutella

Älyenergiaremontin avulla tiedät, mikä ratkaisu on juuri sinun kiinteistöllesi paras.

Ratkaisu perustuu oikeaan dataan

Älyenergiaremontin avulla saatu kokonaisratkaisu ja sen mitoitus perustuu oikeaan dataan, ei hallituksen jäsenen, konsultin, isännöitsijän tai energiajärjestelmää myyvän tahon mielipiteeseen, mututuntumaan tai toimintapaan, "tehdään näin, kun on aina ennenkin tehty".

Kilpailutus kaupan päälle

Älyenergiaremontissa kokonaisuus sisältää lukuisia ratkaisuja. Kilpailutamme nämä puolestasi.

Lyhyet takaisinmaksuajat

Älyenergiaremonteissa toimenpidekokonaisuuksien takaisinmaksuajat ovat vaihdelleet uudiskohteissa 0-8 vuoden ja vanhoissa kohteissa 1-10 vuoden välillä. Keskimääräisen takaisinmaksuajan ollessa 3-5 vuoden välillä.

Vältät konflikteja

Kuinka usein taloyhtiöiden tai yhtiöiden hallituksissa syntyy väittelyitä, riitoja tai muuta konfliktia kun suunnitellaan energiaremonttia. Tämä usein vain sen takia, kun joku on mieltä, että yksi energiaratkaisu on kannattavin ja toinen on toista mieltä. Älyenergiaremontissa faktat puhuvat puolestaan ja useat näistä konflikteista voidaan välttää.

Vertaile erilaisia kokonaisratkaisuja

Halutessasi voit myös vertailla erilaisia kokonaisratkaisuja esimerkiksi sijoitetun pääoman tuoton, takaisinmaksuajan, energiatehokkuuden tai muiden parametrien kautta ja valita sinun kiinteistöllesi sopivimman.Laitteiden elinkaari pitenee

Oikein mitoitettujen laitteiden elinkaari pitenee, sillä laitteet käyvät optimaalisella teholla, jolloin niitä ei tarvitse huudattaa lähellä niiden rajaa. Toisaalta ei olla maksettu turhaa liian suureksi mitoitetusta laitteesta.

Soveltuu monenlaisille kohteille

Älyenergiaremontti soveltuu monenlaisille kohteissa aina pienistä taloyhtiöistä erilaisiin teollisuusrakennuksiin, kauppakeskusksiin, jopa omakotitaloihin. Käytännössä mille tahansa rakennukselle tai alueelle voidaan tehdä äkyenergiaremontti.

Älyenergiaremontti soveltuu niin uudiskohteille, suunnittelupöydällä oleville kohteille kuin olemassaoleville kohteille.

Älyenergiaremontti on yksinkertaisesti vihrein teko minkä rakennukselle voi tehdä. Säästät euroja, energiaa ja luontoa.

Älyenergiaremontin vaiheet

1. Simulointi

Ensimmäisessä vaiheessa rakennus simuloidaan. Toisin sanoen kartoitetaan rakennuksen energiavirrat vuoden jokaiselta tunnilta. Simuloinnilla havaitaan rakennuksessa kuluvat kWh:t, lämpö- ja muut energiahäviöt sekä näiden syyt.

2. Energiavirtojen uudelleenjärjestely


Simuloinnin jälkeen ohjelmisto alkaa muuttamaan rakennusta, testaten erilaisten toimenpiteiden vaikutusta rakennuksen energiankulutukseen sekä laskee toimenpiteen investointi- ja elinkaarikustannukset. Kun toimenpiteet on laskettu läpi, ohjelmisto alkaa yhdistelemään näitä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Prosessi toistetaan yhteensä yli 30 000 kertaa.

Kukaan konsultti ei pystyisi manuaalisesti laskemaan lähellekään näin monta erilaista toimenpiteiden yhdistelmää, joten voidaan olla varmoja, että lopputulos on optimaalinen.

3. Optimaalisen lopputuloksen esittely

Ohjelmisto antaa siis joukon toimenpiteitä, jotka yhdessä muodostavat taloudellisesti kannattavimman kokonaisratkaisun kiinteistölle optimaalisine mitoituksineen. Jokaisessa kiinteistössä tämä yhdistelmä on erilainen. Keskimäärin toimenpiteitä on 10-25 per kiinteistö. Tiedät siis aina mitä toimenpiteitä ja millaisella mitoitukselle kohteeseen kannattaa laittaa ja miten paljon nämä säästävät.

Älyenergiaremontin kolmannessa vaiheessa esittelemme teille algoritmin ehdottoman kokonaisratkaisun, sen arvioidun säästöpotentiaalin, vaikutuksen lämmitystehon tarpeeseen ja muut parametrit.

Halutessasi voit myös vertailla erilaisia kokonaisratkaisuja esimerkiksi sijoitetun pääoman tuoton, takaisinmaksuajan, energiatehokkuuden tai muiden parametrien kautta ja valita sinun kiinteistöllesi sopivimman.

4. Kilpailutus

Kokonaisratkaisu muodostuu siis noin 10-25:stä toimenpiteestä. Tarjousten hakeminen tällaiselle määrälle toimenpiteitä on iso urakka. Tai olisi, jos Älyenergiaremonttiin ei kuuluisi ilmaista kilpailutusta. Kilpailutamme siis algoritmin antamat toimenpiteet. Sinun tehtäväsi on vain valita parhaat tarjoukset. Helppoa ja nopeaa.

Lue lisää älyenergiaremontista

Lisätietoja

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt, puhelimitse, sähköpostitse, chatin tai tarjouspyyntölomakkeen kautta.

Esa Ketola

esa.ketola@energio.fi

+358 50 3628787

Vesa Robertsson

vesa.robertsson@energio.fi

+358 40 7231191

Jarno Kautto

jarno.kautto@energio.fi

+358 44 4915107